Kurslarımız

- ERKEN MÜZIK EGITIMI (Carl Orff Ögretisi)
- Piyano
- Bale
- Solfej
- Klarnet
- Keman
- Gitar
- Bas Gitar
- Şan (Ses Egitimi)
- Dans,
- KONSERVATUVARA HAZIRLIK
- MÜZIK OKULLARINA HAZIRLIK
- ANADOLU GÜZEL SANATLAR LISELERINE HAZIRLIK

 

DO RE Mİ   –   Erken Müzik Eğitimi   (Carl Orff)

Orff öğretisi adını, 1885 – 1982 yılları arasında yaşamış olan Alman besteci ve Müzik eğitimcisi Carl Orff’tan almıştır.

Orff öğretisinin temel basamakları:
Dil
Müzik Ortak dil: RİTİM’dir.
Hareket – danstır.

Çocuklar doğuştan hareketlidirler. Hareket eder, şarkı söyler ve dans ederler. Büyüdükçe, bu yapısal özellik kaybolur. Orff öğretisi ile çocuklardaki bu özelliklerin, yeteneklerin kaybolması engellenir. Büyüklerde ise, kaybolan yetenekler ortaya çıkarılır.

 

 

Öğretinin temeli, doğaçlamadır. Uzman bir eğitimcinin yönlendirmesi ile çocuk yada büyükler:

· Şarkı söyleyebilir, dans edebilirler.
· Beyin ile duygular arasındaki koordinasyonu geliştirirler,
· Müziğin temel kuralları ile tanışırlar,
· Değişik çalgılarla tanışır, özelliklerini kavrarlar
· Sanatsal eğitime hazır biçime gelirler,
· Doğaçlamalar yolu ile yaratıcılıklarını geliştirirler,
· Kendilerini müzikle (dil, hareket, müzik) ifade ederlerken, toplum içindeki  yerlerini görevlerini fark ederler
·  İç ve dış disiplinleri gelişir.

Bu öğreti ile yapılacak eğitim, çocuğu ileriki yaşlarda da etkileyebilecek bir belirleyici olur. Özellikle kendini eğitimciliğe adamış kişiler için, Orff öğretisini bilmek zorunluluktur.

Denizli gitar kursu, Denizli keman kursu, denizli bale kursu, denizli piyano kursu, denizli piano kursu, denizli müzik kursu, denizli dans kursu, denizli dans eğitimi

DO RE Mİ   –   PİYANO Eğitimi

Piyano eğitimi birebir (özel) ders şeklinde haftada 2 ders saati enstrüman   1 ders saati toplu solfej dersi olarak verilir.

Müzikle hobi olarak ilgilenmek yada müziği meslek olarak seçenler için farklı programlar içeren Piyano derslerimiz; Piyano,  solfej, armoni ve müzik tarihi dersleri olarak uygulanmaktadır.

· Piyano zekâyı patlatıyor! Okul öncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma Piyano IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesinde düzenli piyano dersleri çocukların IQ’ sunu yüzde 50 hatta daha fazla arttırıyor. Kaliforniyalı iki bilim adamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Bu eğitimin ardından 78 çocuğa zekâ testi uygulandığında çıkan sonuç araştırmacılar için pek de sürpriz olmamıştır. Piyano grubundaki çocukların zekâsındaki artış diğer gruptakilere fark atıyordu.

DO RE Mİ   –   KLASİK GİTAR

Klasik gitar eğitimi birebir (özel) ders şeklinde haftada 2 ders saati enstrüman, 1 ders saati toplu solfej olarak verilir.

Müzikle hobi olarak ilgilenmek yada müziği meslek olarak seçenler için farklı programlar içeren Gitar derslerimiz; Gitar,  solfej, armoni ve müzik tarihi dersleri olarak uygulanmaktadır.

· Klasik Gitar, Evrensel müziğin çağdaş çalgılarından biri olarak kendisini bütün dünyaya kanıtlamış ve hemen herkesin beğenisini kazanmış bir enstrümandır. Günümüzde akademik olarak işlenen tek gitar türü de klasik gitardır.

 

DO RE Mİ   –   Keman Eğitimi

Keman eğitimi birebir (özel) ders şeklinde haftada 2 ders saati enstrüman, 1 ders saati toplu solfej dersi olarak verilir.

· Soylu ve asil görüntüsü, ses renginin etkileyiciliği ile keman yaylı çalgılar ailesinin en küçük üyesidir. Karakteristik özelliği ile XV. Yüzyılın ilk yarısında görülmektedir. Keman, her biri ayrı perdede ses veren dört telli ve standartlaştırılmış bir çalgıdır.

 

DO RE Mİ   –   Bas Gitar Eğitimi

Bas Gitar eğitimi birebir (özel) ders şeklinde haftada 2 ders saati enstrüman, 1 ders saati toplu solfej dersi olarak verilir.

Bas Gitar bir altyapı enstrümanıdır. Ve daha çok eşlik enstrümanlarıyla birlikte kullanılmaktadır. Profesyonel müzisyenler Bas Gitar için Ritim Armoni enstrümanı demektedir, ki bu özellik onun hem ritim hem de armoni altyapıları için kullanılabileceğini gösterir.

 

DO RE Mİ   –   ŞAN  ( SES EĞİTİMİ )

Ses kişinin ruhsal ve zeka ile ilgili özelliklerini sonsuz imkanları ile ortaya koyar. Ruhsal yapımızın dışarıya aksetmesinde en büyük araç sesimizdir. Her türlü duygumuzu ifade için kullandığımız kelimeler ses ile istenilen renge bürünerek, bu duygularımızı daha da etkili hale sokar. Gelişmeye müsait bir sesle herkesin, kendi ses sınırları içinde daha güzel şarkı söyleyebilmesi için onu en iyi şekilde kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Eğitimin başlangıç yaşı 16’dır. Daha öncesi mutasyon dönemine girdiğinden sağlıklı bir eğitim gerçekleştirilemez.

Çalışma planı;
· Kulak geliştirme çalışmaları
· Egzersizlerin anlaşılması ve doğru ses kullanımı (entonasyon)
· Nefes çalışmaları
· Registerların tanıtılması, şarkı söylerken bu yerlerin kullanılması
· Şarkı söyleme, şarkı söylemede yorum kazanılması

 

DO RE Mİ   –   DANS

Modern dans, Bedenin – yaratıcılığın gücünü estetik bir biçimde birleştiren; müziğin büyüsüyle duyguları bedenle resmeden bir dans türüdür.

Program amacı
Hobi anlamında ders almak isteyenlere doğru dans eğitimi vermek.

Dansı meslek olarak seçenler, profesyonel nitelikli dans sanatçısı olmak isteyenleri ilgili alanlara yönlendirmek ve eksiklerini tamamlamak; dans kültürünü oluşturmak, beden estetiği ile müzikal işitme ve ritim duygusunu geliştirmek.

Denizli gitar kursu, Denizli keman kursu, denizli bale kursu, denizli piyano kursu, denizli piano kursu, denizli müzik kursu, denizli dans kursu, denizli dans eğitimi

 

DO RE Mİ   –   BALE

Bale dersleri grup halinde yapılmakta olup öğrenciler yaşlarına göre sınıflandırlmaktadır.

Öğrenciler Klasik Bale Eğitim Programı’na 4 yaşından itibaren başvurabilirler.Ruhsal ve fiziksel açıdan uygun oldukları takdirde 3 yaşında da programa alınabilirler. Yeni başlayanlar fiziksel uygunluğu incelendikten sonra, daha önce bale yapanlar ise seviyesi tespit edildikten sonra uygun gruba kabul edilirler.

 

KONSEVATUARA, GÜZEL SANATLARA VE TÜM MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK

Bu programda akademik müzik eğitimi veren üniversite ve lise düzeyindeki okulların yetenek sınavlarına hazırlık kursları verilmektedir.

Müzik okulları yetenek sınavlarına Hazırlık Kurslarındaki amacımız müzik eğitimi veren kurumlara öğrencilerimizi müzikal yetenek bakımından en iyi şekilde hazırlayıp, onları bu kurumlara kazandırmaktır.

 

 

MÜZİK OKULLARI YETENEK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI
EĞİTİM KONULARI

· Tek Ses ve Çok Ses duyma, bilme adlarını söyleme
· Ezgi ve Ritim Tekrarı  (Ezgi – Ritim Bellek)
· Solfej  (Deşifraj)
· Dikte  (Müziksel yazma)
· Müzik Teorisi, Müzik Genel Kültürü ve Temel Müzik Bilgileri
· Armoni
· Müzik Tarihi
· Ses ve Şan Eğitimi
· Çalgı Eğitimi

 

   
    DUYURU _ İŞ İLANI !

          Müzik öğretmeni ve yetenekli gençler arıyoruz.

          Bizimle çalışmak ister misiniz?

İletişim Formu ile bize mesaj yazabilirsiniz

Müzik eğitimi alan çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır.


Müzik eğitiminde temel amaç, Çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını keskinleştirmek ve çocuğun kendini ifade edebilmesini sağlamaktır.

 

 

 
 

 
 

 

Carl Orff Öğretisi çalışmamıza ait Fotoğraf galerimizi geziniz

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anketimize katılmak ister misiniz?

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
İletişim Formu ile bize mesaj yazabilirsiniz
 
 
 
 
   
   
 
Eğitim ve Ögretim Özel Eğitim Merkezi  
DoReMi Piyano Kültürevi
Doğan Demircioğlu Caddesi 6202 Sokak No: 2 Kat: 2 DENİZLİ
Tel: (+90 258) 213 33 93
Web: www.doremipiyano.com
Tasarım: aliburcu@hotmail.com
Her hakkı saklıdır © 2009